“Jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya”

Ing ngarsa sung tuladha. Ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.

By bk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *